ngủ mơ trong Tiếng Anh là gì?

ngủ mơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngủ mơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngủ mơ

    to be dreaming