ngủ mê trong Tiếng Anh là gì?

ngủ mê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngủ mê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngủ mê

  xem ngủ say

  to be hard to wake; to be a heavy sleeper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngủ mê

  Dream

  Sleep soundly, sleep like a log (tops)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngủ mê

  to sleep like a log