ngủ lịm trong Tiếng Anh là gì?

ngủ lịm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngủ lịm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngủ lịm

    * đtừ

    torpidity

    * ttừ

    torpid, lethargic