đề pa trong Tiếng Anh là gì?

đề pa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đề pa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đề pa

    to start; to depart