đả trong Tiếng Anh là gì?

đả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đả

  * đtừ

  to hit; to strike; to slate

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đả

  * verb

  to hit; to strike; to slate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đả

  to hit, strike, slate