đả đảo tham nhũng trong Tiếng Anh là gì?

đả đảo tham nhũng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả đảo tham nhũng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đả đảo tham nhũng

    Down with corruption!