đả kích kịch liệt trong Tiếng Anh là gì?

đả kích kịch liệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả kích kịch liệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đả kích kịch liệt

    * ngđtừ

    slam

    * thngữ

    to pitch into