đả đảo trong Tiếng Anh là gì?

đả đảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả đảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đả đảo

  to be down on somebody; to oppose; down with...!

  có những tiếng la ' đả đảo nhà vua!' there were cries of 'down with the king!'

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đả đảo

  * verb

  to demolish; to down with

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đả đảo

  to demolish, knock down; down with ~!