đả lôi đài trong Tiếng Anh là gì?

đả lôi đài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả lôi đài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đả lôi đài

    fight in an arena