đăng quang trong Tiếng Anh là gì?

đăng quang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đăng quang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đăng quang

  xem lễ đăng quang

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đăng quang

  * noun

  coronation; enthronement

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đăng quang

  coronation; to be crowned