ăn món pháp trong Tiếng Anh là gì?

ăn món pháp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăn món pháp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăn món Pháp

    French dishes, French foods