ăn cùng mâm trong Tiếng Anh là gì?

ăn cùng mâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăn cùng mâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ăn cùng mâm

    * dtừ

    commensalism

    * ttừ

    commensal