wrinkled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrinkled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrinkled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrinkled.

Từ điển Anh Việt

 • wrinkled

  /'riɳkld/

  * tính từ

  nhăn, nhăn nheo

  gợn sóng lăn tăn

  nhàu (quần áo)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrinkled

  * kinh tế

  đậu sọ

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bị nhăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet