want creation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

want creation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm want creation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của want creation.

Từ điển Anh Việt

  • Want creation

    (Econ) Tạo ra mong muốn tiêu dùng.

    + Việc các công ty xác định ra những nhu cầu của người tiêu dùng còn tiềm tàng và việc biến nó thành mong muốn tiêu dùng có ý thức bằng việc tiếp thị mạnh mẽ các sản phẩm được chế tạo nhằm đáp ứng những nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng.