want-ad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

want-ad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm want-ad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của want-ad.

Từ điển Anh Việt

  • want-ad

    /'wɔntæd/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rao vặt (ở trên báo...)