want-ads nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

want-ads nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm want-ads giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của want-ads.

Từ điển Anh Việt

  • want-ads

    * danh từ

    rao vặt (ở trên báo...)