want ad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

want ad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm want ad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của want ad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • want ad

    a newspaper advertisement stating what is wanted

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).