wantonness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wantonness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wantonness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wantonness.

Từ điển Anh Việt

 • wantonness

  /'wɔntənnis/

  * danh từ

  sự tinh nghịch; sự đùa giỡn

  tính chất lung tung, tính chất bậy bạ, tính chất bừa bãi; sự vô cớ

  tính phóng đãng

  sự sum sê, sự um tùm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wantonness

  Similar:

  abandon: the trait of lacking restraint or control; reckless freedom from inhibition or worry

  she danced with abandon

  Synonyms: unconstraint

  licentiousness: the quality of being lewd and lascivious