two-stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-stage.

Từ điển Anh Việt

 • two-stage

  hai bước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • two-stage

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  có hai bậc

  có hai cấp

  có hai tầng

  hóa học & vật liệu:

  hai cấp

  hai giai đoan

  hai thì

  toán & tin:

  hai giai đoạn