two-stage filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-stage filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-stage filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-stage filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • two-stage filter

  * kinh tế

  thiết bị lọc kép

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bộ lọc hai giai đoạn