transcendental meditation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental meditation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental meditation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental meditation.

Từ điển Anh Việt

  • transcendental meditation

    * danh từ

    kỹ thuật nhập thiền và thư giãn bắt nguồn từ Ân độ giáo, gồm có việc tự lặp đi lặp lại cho mình nghe một câu đặc biệt)