transcendental curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transcendental curve

  * kinh tế

  khúc tuyến siêu việt

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đường siêu việt