transcendental expression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcendental expression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcendental expression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcendental expression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcendental expression

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu thức siêu việt