taste sensation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taste sensation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taste sensation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taste sensation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • taste sensation

  Similar:

  taste: the sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus

  the candy left him with a bad taste

  the melon had a delicious taste

  Synonyms: gustatory sensation, taste perception, gustatory perception

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).