tastelessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tastelessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tastelessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tastelessness.

Từ điển Anh Việt

 • tastelessness

  /'teistlisnis/

  * danh từ

  tính vô vị, tính nhạt nhẽo (đen & bóng)

  tính bất nhã, tính khiếm nhã

  tính không trang nhã

  sự thiếu óc thẩm mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet