tastelessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tastelessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tastelessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tastelessly.

Từ điển Anh Việt

 • tastelessly

  * phó từ

  vô vị, nhạt nhẽo

  không phân biệt được mùi vị

  bất nhã, khiếm nhã

  không nhã, không trang nhã

  thiếu Mỹ thuật, không có óc thẩm Mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tastelessly

  without taste or in poor taste; in a tasteless manner

  the house was tastelessly decorated

  Antonyms: tastefully