table service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

table service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm table service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của table service.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • table service

    Similar:

    service: tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).