swiss trance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss trance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss trance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss trance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss trance

    * kinh tế

    đồng phrăng Thụy Sĩ