swiss air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss air

    * kinh tế

    Công ty Hàng không Thuỵ Sĩ

    Công ty hàng không Thụy Sĩ