swiss club sausage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiss club sausage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiss club sausage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiss club sausage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swiss club sausage

    * kinh tế

    Dồi câu lạc bộ Thụy Điển (rán nhẹ từ thịt lợn và thịt bò)