stepped tunnel portal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepped tunnel portal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepped tunnel portal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepped tunnel portal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stepped tunnel portal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    của tuynen kiểu giật cấp