stepped pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepped pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepped pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepped pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stepped pulley

  * kỹ thuật

  bánh côn điều tốc

  bánh đai bậc

  puli có bậc

  puli côn

  cơ khí & công trình:

  puli hình côn