severity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

severity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm severity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của severity.

Từ điển Anh Việt

 • severity

  /si'veriti/

  * danh từ

  tính nghiêm khắc; tính nghiêm nghị; sự ngặt nghèo

  tính khốc liệt, tính dữ dội, tính gay go, tính ác liệt

  tính mộc mạc, tính giản dị

  giọng châm biếm, giọng mỉa mai

  sự đối đãi khắc nghiệt; sự trừng phạt khắc nghiệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • severity

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sự khắc nghiệt

  toán & tin:

  tính nghiêm trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet