secular trend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secular trend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secular trend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secular trend.

Từ điển Anh Việt

  • Secular trend

    (Econ) Xu hướng lâu dài

    + Từ secular chỉ ra rằng đó là xu hướng tính toán cho những dữ liệu dài hạn.