salmon p. chase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmon p. chase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmon p. chase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmon p. chase.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salmon p. chase

    Similar:

    chase: United States politician and jurist who served as chief justice of the United States Supreme Court (1808-1873)

    Synonyms: Salmon Portland Chase

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).