salmon-coloured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmon-coloured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmon-coloured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmon-coloured.

Từ điển Anh Việt

 • salmon-coloured

  /'sæmən/

  * danh từ

  (động vật học) cá hồi

  * tính từ+ (salmon-coloured)

  /'sæmən,kʌləd/

  có màu thịt cá hồi, có màu hồng