salmonellosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmonellosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmonellosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmonellosis.

Từ điển Anh Việt

  • salmonellosis

    * danh từ

    số nhiều salmonelloses

    (y học) bệnh vi khuẩn xanmon

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salmonellosis

    a kind of food poisoning caused by eating foods contaminated with Salmonella typhimurium