salmon-pink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmon-pink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmon-pink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmon-pink.

Từ điển Anh Việt

  • salmon-pink

    * tính từ

    có màu hồng da cam, có màu thịt cá hồi