salmonet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmonet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmonet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmonet.

Từ điển Anh Việt

  • salmonet

    * danh từ

    (động vật học) cá phèn Bensa