report call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

report call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm report call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của report call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • report call

    * kỹ thuật

    điện:

    cuộc gọi kiểm tra