quenching bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quenching bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quenching bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quenching bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quenching bath

  * kỹ thuật

  bể tôi

  dung dịch trui kim khí

  hóa học & vật liệu:

  bể tôi cứng