puss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puss.

Từ điển Anh Việt

 • puss

  /pus/

  * danh từ

  con mèo

  (săn bắn) con thỏ; con hổ

  (thông tục) cô gái, con bé

  a sly puss: con ranh con

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái mặt

  cái mồm, cái mõm

Từ điển Anh Anh - Wordnet