pussyfooter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pussyfooter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pussyfooter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pussyfooter.

Từ điển Anh Việt

  • pussyfooter

    xem pussyfoot