pussy-willow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pussy-willow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pussy-willow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pussy-willow.

Từ điển Anh Việt

  • pussy-willow

    /'pusi,wilou/

    * danh từ

    (thực vật học) cây liễu tơ