pussy cat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pussy cat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pussy cat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pussy cat.

Từ điển Anh Việt

  • pussy cat

    * danh từ

    mèo (được dùng bởi trẻ em, dùng cho trẻ em)