psi particle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psi particle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psi particle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psi particle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • psi particle

    Similar:

    j particle: a neutral meson with a large mass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).