psittacus erithacus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psittacus erithacus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psittacus erithacus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psittacus erithacus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • psittacus erithacus

    Similar:

    african grey: commonly domesticated grey parrot with red-and-black tail and white face; native to equatorial Africa

    Synonyms: African gray

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).