protective mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protective mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protective mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protective mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protective mark

    * kinh tế

    ký hiệu bảo hộ bao bì hàng hóa