protectively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protectively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protectively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protectively.

Từ điển Anh Việt

 • protectively

  * phó từ

  bảo vệ, bảo hộ, che chở

  bảo vệ

  ngăn ngừa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protectively

  in a protective manner

  he bent protectively over the woman