protective film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protective film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protective film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protective film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protective film

  * kỹ thuật

  lớp bảo vệ

  lớp mạ

  màng bảo vệ

  màng bọc